Poliklinika Tehelná

Oznamy

Spoločnosť Poliklinika Tehelná, a.s. oznamuje, že s platnosťou od 01.04.2018 bude umožnené bezplatné parkovanie na platenom parkovisku pre držiteľov platného parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím.

Pravidlá plateného parkoviska Polikliniky Tehelnej pre držiteľov platného parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím budú umiestnené pri vjazde na platené parkovisko a pri platobnej stanici nachádzajúcej sa na -1. poschodí.

Prenájom ambulancií, kancelárií a obchodných priestorov

Poliklinika Tehelná, a.s. ponúka na prenájom ambulancie v budove polikliniky na Tehelnej ul. č. 26
od 15 m2. Cenu za prenájom ambulancie tvorí cena za nájom vo výške 5,54 EUR/m2/mesiac vrátane DPH a cena za energie, ostatnú réžiu a služby, ktorej výšku je možné v prípade vážneho záujmu dohodnúť s vedením spoločnosti.

Možný je i prenájom celého krídla ( chodby ) od 320m2 do 1200 m2.

Poliklinika Tehelná, a.s. ponúka na prenájom aj kancelárske a obchodné priestory v budove polikliniky na Tehelnej ul. č. 26 od 15 m2.

Medicínske činnosti majú prednosť.

Zverejnenie reklamy

Na tejto stránke si môžu nájomníci polikliniky nechať uverejniť reklamu.