Ambulancie

Neurológia MUDr. Juraj Vyletelka
Sonografia USG
MUDr. Tibor Balázs, akupunktúra
Röntgen RTG
Psychiatrická ambulancia MUDr. Vladimír Žabkay
Všeobecný lekár MUDr. Estera Mikušová
Chirurgia MUDr. Pavol Mazalán, MPH
Psychologická ambulancia Mgr. Ivana Omámiková
Gastroenterologické centrum Symed s.r.o.
Psychiatrická ambulancia MUDr. Stanislav Pivárči
Psychiatrická ambulancia PsychiatriBA, s.r.o.
Ortopédia Ortotické centrum s.r.o.
Rehabilitácia Mgr. Martin Skladan
Kardiológia MUDr. Petra Vaňová
Tropická medicína doc. MUDr. Silvia Dobrodenková, PhD.
Klinická psychológia PhDr. Eva Hargašová
Klinická imunológia a alergológia MUDr. Katarína Papšová
Česlustná ortopédia, pedostomatológia MUDr. Ivan Koronthály
Chirurgia a traumatológia MUDr. Jakub Rybár
Gynekologická ambulancia MUDr. Valéria Sadáková
Gynekologická ambulancia MUDr. Sfwan Abo Romih
Gynekologická ambulancia MUDr. Ľubor Lauda
Interná ambulancia MUDr. Eva Bardúnová
Klinická logopédia Mgr. Andrea Jurčová
Klinická logopédia Mgr. Dominika Uhrinčíková
Klinická psychológia Mgr. Gabriela Fraňová
Neurológia MUDr. Jarmila Bujdáková
Oftalmológia, ergo oftalmológia MUDr. Marián Halás PhD
Oftalmológia, očná ambulancia MUDr. Ivana Filová
ORL, ušno-nosno-krčná ambulancia MUDr. Eva Švelková
Psychiatrická ambulancia MUDr. Zlatica Šurinová
Rehabilitácia MUDr. Katarína Kučerová
Stomatológia MUDr. Soňa Sedláčková
Stomatológia MUDr. Ingrid Briedová
Stomatológia MUDr. Vladimír Porvan
Stomatológia MUDr. Marek Borský
Stomatológia Dr.med dent Silvia Kurtanská
Stomatológia MUDr. Darina Žáková
Stomatológia MUDr. Monika Bollová
Stomatológia MUDr. Mario Al Zafari
Stomatológia MUDr. Roman Miklátek
Urologická ambulancia MUDr. Mladen Mladenov
Interná ambulancia MUDr. Monika Karamanová
Všeobecný lekár MUDr. Ľubica Šimková
Všeobecný lekár MUDr. Andrea Michačová
Všeobecný lekár MUDr. Michaela Urminská
Všeobecný lekár MUDr. Eleonóra Bellová
Všeobecný lekár pre dospelých MUDr. Eva Pichňová Tomášová
Všeobecný lekár pre deti a dorast MUDr. Dagmar Liptáková
Všeobecný lekár pre deti a dorast MUDr. Janka Gáborová
Všeobecný lekár pre deti a dorast MUDr. Adriana Šufliarska CSc.