Ambulancie

doc. MUDr. Silvia Dobrodenková, PhD.
Všeobecný lekár MUDr. Ladislav Pásztor, MSc.
Klinická psychológia PhDr. Eva Hargašová
Klinická imunológia a alergológia MUDr. Katarína Papšová
Česlustná ortopédia, pedostomatológia MUDr. Ivan Koronthály
Chirurgia a traumatológia MUDr. Pavol Dubček
Dermatovenerológia, kožné MUDr. Martina Hlavatá
Foniatria MUDr. Eva Ambrušová
Gynekologická ambulancia MUDr. Valéria Sadáková
Gynekologická ambulancia MUDr. Jaroslav Šorf
Gynekologická ambulancia MUDr. Ľubor Lauda
Interná ambulancia MUDr. Eva Bardúnová
Klinická logopédia Mgr. Erika Pálfyová
Klinická logopédia PaedDr. Zita Sumegiová
Klinická logopédia Mgr. Vanda Stanislavová
Logopédia Mgr. Dagmar Sodomová
Neurológia MUDr. Jarmila Bujdáková
Oftalmológia, ergo oftalmológia MUDr. Marián Halás CSc.
Oftalmológia, očná ambulancia MUDr. Ivana Filová
ORL, ušno-nosno-krčná ambulancia MUDr. Eva Švelková
Ortopédia MUDr. Jozef Veselý
Psychiatrická ambulancia MUDr. Zlatica Šurinová
Psychologická ambulancia PhDr. Alica Vradianová
Rehabilitácia MUDr. Katarína Kučerová
Stomatológia MUDr. Soňa Sedláčková
Stomatológia MUDr. Daria Lysičanová
Stomatológia MUDr. Ingrid Briedová
Stomatológia MUDr. Ivan Chabroň
Stomatológia MUDr. Ján Ďurovčík
Stomatológia MUDr. Marek Borský
Stomatológia Dr.med dent Silvia Kurtanská
Stomatológia MUDr. Ľudmila Galbavá
Stomatológia MUDr. Darina Žáková
Stomatológia MUDr. Monika Bollová
Stomatológia MUDr. Mario Al Zafari
Stomatológia MUDr. Roman Miklátek
Urologická ambulancia MUDr. Mladen Mladenov
Vnútorné lekárstvo MUDr. Monika Karamanová
Všeobecný lekár MUDr. Ľubica Šimková
Všeobecný lekár MUDr. Daniela Paliderová
Všeobecný lekár MUDr. Oľga Lošonská
Všeobecný lekár MUDr. Eleonóra Bellová
Všeobecný lekár pre dospelých MUDr. Eva Pichňová Tomášová
Všeobecný lekár pre dospelých MUDr. Alica Lopatníková
Všeobecný lekár pre deti a dorast MUDr. Dagmar Liptáková
Všeobecný lekár pre deti a dorast MUDr. Janka Gáborová
Všeobecný lekár pre deti a dorast MUDr. Adriana Šufliarska CSc.