Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Názov spoločnosti: Poliklinika Tehelná, a.s.
Sídlo: Tehelná 26, 831 03 Bratislava
IČO:  35 914416
IČ DPH: SK 2021980279
DIČ: 2021980279

Štatutárni zástupcovia:

  • JUDr. Zoltán Sťahula – predseda predstavenstva
  • Mgr. Jarmila Tesková – podpredseda predstavenstva
  • MUDr. Jozef Sabol – člen predstavenstva

Kontaktná osoba:

  • Mgr. Beáta Šimorová
  • Mobil: +421 908 724 526
  • E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Internetová adresa: http://www.poliklinikatehelna.sk

Bankové spojenie: VÚB, a.s
IBAN:  SK89 0200 0000 0001 4063 0012

Poliklinika Tehelná, a.s. je verejným obstarávateľom v  zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinný používať postupy podľa tohto zákona.

Podrobné informácie týkajúce sa nadlimitných zákaziek: www.ted.europa.eu, www.uvo.gov.sk
Podrobné informácie týkajúce sa podlimitných zákaziek : www.uvo.gov.sk

Profil verejného obstarávateľa: Vyhľadávanie profilov - Úrad pre verejné obstarávanie (gov.sk)