Objednávky spol. Poliklinika Tehelná, a. s. za rok 2024

Por. číslo Dátum Firma Vec
1. 03.01.2024 Kominár s.r.o. revízia komínov v objekte Poliklinika Tehelná, a.s.
2. 03.01.2024 Jablotron Slovakia, s.r.o. bezpečnostné sim karty k ústredniam
3. 09.01.2024 ZSE Energia, a.s. doplnenie oleja do T1 transformačnej stanice
4. 09.01.2024 MEDIHUM s.r.o. dodanie defibrilátora DEFISIGN Life poloautomat s príslušenstvom a nástennou skrinkou
5. 09.01.2024 Kristl, s.r.o. dodávka a výmena 2 ks automatických garážových brán Krispol model FIRM
6. 19.01.2024 Weishaupt spol. s.r.o. Servisná prehliadka horákov v plynovej kotolni
7. 25.01.2024 SPEDOS Slovensko spol. s.r.o. výroba, dodávka a výmena exteriérových automatických posuvných dvojkrídlových dvier s hliníkovou konštrukciou
8. 25.01.2024 GAS SERVIS Tibor s.r.o. kontrolné meranie možného úniku plynu v regulačnej stanici plynu z dôvodu detekcie úniku plynu a odstránenie havarijného stavu
9. 26.01.2024 Miteco spol. s.r.o. odstránenie havarijného stavu rozvodu studenej, teplej vody a kanalizácie umývadla na 5P
10. 12.02.2024 UNIMO s.r.o. vypracovanie statického posudku stavu  terasy pre peších budovy polikliniky na Tehelnej ul. 26 v Bratislave
11. 12.02.2024 REMSTAV spol. s.r.o. dodávka a výmena pvc podlahy v ambulanciách č. 542 – 543
12. 12.02.2024 Kreator Ateliér s.r.o. výmenu poškodeného obkladu vo verejných toaletách v kabínke pre invalidov a opravu dažďového zvodu obe na 2. poschodí budovy polikliniky
13. 12.02.2024 Villa Pro s.r.o. validačné etikety, termopapier
14. 16.02.2024 MHLiftservis s.r.o. opravu nákladného výťahu č. V1
15. 19.02.2024 Vision IT Solutions a.s. predĺženie licencie Veeam Backup
16. 27.02.2024 Vision IT Solutions a.s. služby IT technika
17. 27.02.2024 Smart staving, s.r.o. zapožičanie podperných prvkov pre zastabilizovanie denných miestností v objekte budovy polikliniky
18. 11.03.2024 Villa Pro s.r.o. dodávka termopapiera a ramane Harmony
19. 11.03.2024 KRISTL s.r.o. Ovládače ku garážovým bránam
20. 18.03.2024 Vision IT Solutions a.s. Predĺženie licencie domény
21. 26.03.2024 REMSTAV spol. s.r.o. výmena podlahovej krytiny v m. č. 544

Objednávky spol. Poliklinika Tehelná, a. s. za rok 2023

Por. číslo Dátum                        Firma                           Vec                                                                          
1 04.01.2023 Kominár s.r.o. revízia komínov v plynovej kotolni
2 04.01.2023 Jablotron Slovakia, s.r.o. bezpečnostné sim karty k ústredniam
3 04.01.2023 UNIMO s.r.o. vypracovanie posudku aktuálneho stavu denných miestností
4 09.01.2023 Smart staving s.r.o. zapožičanie podperných prvkov pre zastabilizovanie denných miestností v objekte budovy polikliniky
5 12.01.2023 Vision IT Solution, a.s. dodávka nb HP 470 G9, MS Office, inštalácia, migrácia dát
6 12.01.2023 RDS elektro s.r.o.

dodávka a výmena napájacieho zdroja pre systém Jablotron v plynovej kotolni

7 30.01.2023 MHLiftservis s.r.o. opravu osobného výťahu č. V5
8 30.01.2023 VERIX s.r.o. výmena podlahovej krytiny v miestnostiach č. 153 – 154, 336 – 337, 557 z dôvodu prípravy nájomných priestorov pre nájomníkov
9  01.02.2023 ESET spol. s.r.o.  dodávka antivírového programu Eset Security 
10  01.02.2023 M.P.V. spol. s.r.o.  oprava samozatvárača vchodových dvier z plateného parkoviska 
11   08.02.2023 MHLiftservis s.r.o. oprava osobného výťahu č. V7 (služobný výťah –samozatvárač  na dvere na 5. poschodí a na -2. poschodí)
12   08.02.2023 Villa Pro s.r.o.  dodávka termopapiera
13   08.02.2023 M.P.V spol. s.r.o.  dodávka a výmenu samozatvárača vchodových dvier zo zadného parkoviska vrátane nastavenia pántov dvier 
14   14.02.2023 Villa Pro s.r.o. dodávka a výmena ramena a tlačidla na výdaj lístkov 
15   17.02.2023 RICOH Slovakia s.r.o.  servis multifunkčného zariadenia 
16 22.02.2023 RICOH Slovakia s.r.o. dodávka a výmena valca multifunkčného zariadenia Ricoh
17 23.02.2023 Vision IT Solution s.r.o. predĺženie licencie Veeam Backup Annual Basic
18 02.03.2023 REMSTAV spol. s.r.o. výmena podlahovej krytiny v m. č. 346 - 348 
19 02.03.2023 Záhoráci s.r.o. maliarske práce 346 - 348
20 17.03.2023 VIKINH s.r.o. výroba, dodávka a montáž 4ks oceľových stĺpikov na zahradenie parkoviska
21 22.03.2023 Villa Pro s.r.o. dodávka, výmena a inštalácia novej PS 114 s platobným terminálom
22 13.04.2023 Záhoráci s.r.o. maliarske práce 338
23 25.04.2023 Vision IT Solution s.r.o. ročná ochrana web stránky + multi manuálne čistenie od malwaru
24 25.04.2023 Villa Pro, s.r.o. validačné etikety
25 02.05.2023 Top 1 Accounting s.r.o. súčinnosť a personálna podpora počas celého obdobia priebehu auditu účtovnej závierky za rok 2022
26 25.05.2023 Datrix s.r.o. kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov + výmena nevyhovujúcich hasiacich prístrojov
27 25.05.2023 MP Uzamykacie systémy s.r.o. vložky, zámky, kovania
28 15.06.2023 VILLA PRO s.r.o. termopapier
29 15.06.2023 PROCLEANING s.r.o. oprava atikovej časti fasády nad oknami na 7.  a 6. poschodí (t.j. klampiarske a výškové práce)
30 19.06.2023 DN kontajnery s.r.o. prenájom veľkokapacitného kontajnera 5m³ na zmiešaný odpad vrátane vývozu a likvidácie odpadu
31 22.06.2023 Miteco spol. s.r.o. dodávka a výmena pisoárov od 1PP až po 5. poschodie
32 22.06.2023 CHEMIX-D spol. s.r.o. deratizácia
33 22.06.2023 Kominár s.r.o. revízia komínov v objekte Poliklinika Tehelnej, a.s., Tehelná 26, Bratislava na druhý polrok 2023
34 22.06.2023 Záhoráci s.r.o. vyspravenie stien a maľovanie v ambulanciách MUDr. Papšovej na 3. poschodí
35 20.07.2023 INTRAM spol. s.r.o. revízia detektorov úniku spáliteľných plynov v kotolni
36 26.07.2023 REMSTAV spol. s.r.o. dodávka a pokládka pvc podlahovej krytiny v m. č. 103 – 104 z dôvodu prípravy ambulancie pre nového nájomníka
37 26.07.2023 RDS elektro s.r.o. dodávka a výmena napájacieho zdroja pre zabezpečovací systém budovy
38 08.08.2023 Záhoráci s.r.o. maliarske práce
39 12.09.2023 Vision IT Solution a.s. servisný zásah na IT technike
40 18.09.2023 SOFOS, a.s. dodávka a výmena UPS pre záložné napájanie kamerového a parkovacieho systému
41 19.09.2023 MHLiftservis, s.r.o. oprava osobného výťahu č. V4
42 27.09.2023 VILLA PRO s.r.o. dodávka a výmena 2 ks ramien Harmony - platené parkovisko
43 10.10.2023 MHLiftservis, s.r.o. dodávka a inštalácia 4 ks spínačov na kľúč na výťahy č. V3 - V6
44 11.10.2023 Lukáš Paulík - Krtkovanie vyčistenie dažďových vpustí a kanalizácie na parkoviskách
45 23.10.2023 Miteco spol. s.r.o. odstránenie havarijného stavu rozvodu studenej vody na prízemí a prekládku 2 ks umývadiel z dôvodu nefunkčnosti odpadu
46 26.10.2023 Záhoráci s.r.o. vyspravenie stien a maliarske práce chodbového traktu "C" na 5. poschodí
47 26.10.2023 ZSE Energia, a.s. odstránenie závad z pravidelnej kontroly trafostanice TS 0959-00
48 27.10.2023 VILLA PRO s.r.o. dodávka a výmena 2 ks ramien Harmony - platené parkovisko
49 27.10.2023 EnergyPro Consulting s.r.o. dodávka a výmena poškodeného čerpadla Sigma NTV 65 na vetve kúrenia v kotolni pre DPO
50 31.10.2023 CHEMIX - D spol. s.r.o. deratizácia
51 02.11.2023 SPEDOS - Slovensko, spol. s.r.o. odstránenie poruchového stavu vstupných posuvných dvier na prízemí budovy
52 04.12.2023 SPEDOS - Slovensko, spol. s.r.o. odstránenie poruchového stavu vstupných posuvných dvier na prízemí budovy
53 05.12.2023 KRISTL, s.r.o. kontrola a servis závory NICE na zadnom parkovisku
54 05.12.2023 Štefan Bača obnova dátovej siete a skrine RACK na 5P

Objednávky Polikliniky Tehelnej, a.s. za rok 2022

Por. číslo Dátum Firma Vec
1 04.01.2022 Kominár, s.r.o. revízia komínov
2 04.01.2022 Jablotron Slovakia, s.r.o. sim karty k zabezpečovaciemu systému
3 05.01.2022 Miteco spol. s.r.o. odstránenie havarijného stavu na stúpačke kúrenia od -2. poschodia až po 6. poschodie
4 24.01.2022 Ladislav Valent maliarske práce
5 26.01.2022 AMI spol. s.r.o. stropné LED svietidlá
6 26.01.2022 Plotbase s.r.o. bezdotykové dávkovače na dezinfekčný prípravok na ruky
7 16.02.2022 Ladislav Valent maliarske práce
8 22.02.2022 Marius Pedersen, a.s. odvoz, zneškodnenie a likvidácia dreveného odpadu
9 28.02.2022 Smart staving s.r.o. zapožičanie podperných prvkov pre zastabilizovanie denných miestností
10 07.03.2022 MHLiftservis, s.r.o. oprava výťahu č. V1 - výmena stykačov s nadstavbou
11 07.03.2022 Vision IT Solution a.s. predĺženie licencie Veeam Backup
12 07.03.2022 VIKINH, s.r.o. výroba, dodávka, montáž predeľovacej brány do garáže
13 15.03.2022 Okná a dvere, s.r.o. výroba, dodávka a montáž 3ks presklených dvier na 2P
14 30.03.2022 Marius Pedersen, a.s. odvoz, zneškodnenie a likvidácia zmiešaného odpadu
15 30.03.2022 MHLiftservis, s.r.o. oprava výťahu č. V2
16 31.03.2022 Miteco spol. s.r.o. dodanie a inštalácia sanity na služobných toaletách na 3P
17 05.04.2022 JOMON Ján Obuch výroba, dodávka a montáž vnútorných parapetov na 6P
18 19.04.2022 DOXX - stravné lístky s.r.o. stravné lístky
19 04.05.2022 Ladislav Valent maliarske práce - m. č. 149 - 150
20 10.05.2022 Datrix, s.r.o. revízia hydrantov
21 11.05.2022 CHEMIX-D spol. s.r.o. jarná deratizácia
22 12.05.2022 KRISTL s.r.o. oprava závory NICE na zadnom parkovisku
23 16.05.2022 Villa Pro s.r.o. termopapier + validačné etikety
24 16.05.2022 Top 1 Accounting s.r.o. súčinnosť a personálna podpora počas celého priebehu auditu účtovnej závierky za rok 2021
25 15.05.2022 Vision IT Solution a.s. ročná ochrana web stránky + multi manuálne čistenie
26 07.06.2022 RICOH Slovakia s.r.o. farebné tonery do multifunkčného zariadenia Ricoh
27 16.06.2022 PROcleaning s.r.o. výškové práce pri oprave hydroizolácie svetlíka na 6. poschodí
28 16.06.2022 Vision IT Solution a.s. práca servisného technika z dôvodu nefunkčnosti mailovej schránky
29 28.06.2022 Kominár, s.r.o. revízia komínov v kotolni
30 28.06.2022 Ladislav Valent maliarske práce - 105 - 106, 151 - 152, 539a - 539c
31 28.06.2022 REMSTAV spol. s.r.o. dodávky a výmena pvc podlahy v amb. č. 05 - 106, 151 - 152
32 01.07.2022 JOLLY JOKER a.s. revízia a oprava garážovej rolety
33 08.07.2022 Miteco spol. s.r.o. odstránenie havarijného stavu na rozvode TÚV na -2. poschodí
34 24.08.2022 INTRAM spol. s.r.o. Revízia detektorov úniku spáliteľných a toxických plynov v kotolni
35 25.08.2022 Villa Pro s.r.o. Dodávka termopapiera - parkovací systém
36 06.10.2022 DOXX - stravné lístky s.r.o. stravné lístky
37 17.10.2022 Miteco spol. s.r.o. Odstránenie havarijných stavov na ÚK - ventily, radiátory
38 20.10.2022 JOLLY JOKER a.s. revízia a oprava garážovej rolety
39 20.10.2022 VERIX s.r.o. Výmena podlahovej krytiny v m. č. 307 pre nového nájomcu
40 02.11.2022 Miteco spol. s.r.o. odstránenie havarijného stavu na južnej vetve ústredného kúrenia
41 23.11.2022 CHEMIX-D spol. s.r.o. jesenná deratizácia
42 23.11.2022 Robert Maier - Dpt. odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení pravidelné elektrorevízie v budove polikliniky
43 23.11.2022 Weishaupt, s.r.o. servisná prehliadky horákov

 

Objednávky Polikliniky Tehelnej, a.s. za rok 2021

Por. číslo Dátum Firma Vec
1 07.01.2021 Kominár, s.r.o. Revízia komínov pre plynovú kotolňa
2 07.01.2021 Jablotron Slovakia, s.r.o. Bezpečnostné sim karty k ústredniam
3 07.01.2021 ESET, spol. s.r.o. Antivírový program
4 07.01.2021 DOXX - Stravné lístky s.r.o. Stravné lístky
5 07.01.2021 Robert Maier - odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení Elektrorevízie
6 07.01.2021 KREATOR plus s.r.o. Dodávka a výmena podlahovej krytiny  v m. č. 566 a bufete
7 07.01.2021 GAS SERVIS Tibor s.r.o. Odstavenie a demontáž  nízko tlakového rozvodu plynu na 6. poschodí
8 08.01.2021 PROCLEANING, s.r.o. Dodávku pozinkovaných plechov na opravu atiky na 2 .poschodí
9 10.02.2021 Vision IT Solution a.s. predĺženie licencie VMware renewal Subsscription vSphere na obdobie 3 rokov
10 02.03.2021 JOMON Ján Obuch Výroba, dodávka, demontáž a montáž okien v miestnostiach č. 302 - 306
11 02.03.2021 N-Terr, s.r.o. LED trubice T8 10W  60 cm jednostranné napájanie
12 05.03.2021 MP Uzamykacie systémy, s.r.o. Dodanie vložiek a zámkov
13 08.03.2021 Travel Health Clinic s. r. o. Dezinfekčný prípravok na ruky
14 15.03.2021 METAL SERVIS Recycling s.r.o. Odvoz elektroodpadu
15 15.03.2021 JA-DA s.r.o. Výmena prasknutého potrubia ÚK medzi prízemím a -2. poschodím
16 26.03.2021 VODOSHOP, s.r.o. Dodávku radiátora KORAD 22K 300x1200
17 26.03.2021 MMS Slovakia s.r.o. Dodávka diaľkových ovládačov na vjazdovú rampu zadného parkoviska Flo1re-ovládač Nice
18 26.03.2021 Mgr. Dana Feketeová – Dana Fekete Výmena prasknutej výplne okna na 3. poschodí
19 30.03.2021 Vision IT Solution a.s. Predĺženie domény poliklinikatehelna.sk na obdobie 3 rokov
20 30.03.2021 Marius Pedersen, a.s. Odvoz, zneškodnenie a likvidáciu dreveného odpadu
21 31.03.2021 Smart staving, s.r.o. Zapožičanie podperných prvkov pre zastabilizovanie denných miestností v objekte budovy polikliniky
22 22.04.2021 N-Terr, s.r.o. LED trubice T8 18W  120 cm jednostranné napájanie
23 22.04.2021 Vision IT Solution a.s. Ročná antivírusová ochrana web stránky
24 05.05.2021 Verve Facility services s.r.o. Upratovacie služby na obdobie 07.05.2021 – 31.05.2021
25 05.05.2021 VIKINH s.r.o. Zámočnícke práce
26 05.05.2021 REMSTAV spol. s.r.o. Dodávka a výmena pvc podlahy
27 14.05.2021 DATRIX s.r.o. Revízia hydrantov a hasiacich prístrojov
28 14.05.2021 CHEMIX-D s.r.o. Jarná deratizácia
29 19.05.2021 DOXX - Stravné lístky s.r.o. Stravné lístky
30 20.05.2021 Top 1 Accounting s.r.o. Súčinnosť a personálnu podporu počas celého obdobia priebehu auditu účtovnej závierky za rok 2020
31 31.05.2021 Roman Hermanský Vymaľovanie služobných toaliet od prízemia až po 5. poschodie
32 31.05.2021 JA-DA s.r.o. Výmena poškodených kompenzátorov na rozvodoch ÚK na 2. poschodí – odstránenie havarijného stavu
33 09.06.2021 Vision IT Solution a.s. predĺženie licencie Veeam Backup Annual Basic maintenance Renewal
34 15.06.2021 Villa Pro s.r.o. Dodávka termopapiera a validačných etikiet
35 15.06.2021 Regulaterm Control s.r.o. dodávku a výmenu trojcestného ventilu so servopohonom ESBE na ÚK vetva detské oddelenie
36 21.06.2021 JA-DA s.r.o. Prekrtkovanie kanalizácie na 5P; výmena poškodeného radiátorového ventilu - havária
37 01.07.2021 Kominár s.r.o. Revízia komínov v plynovej kotolni
38 27.07.2021 INTRAM spol. s.r.o. Revízia detektorov úniku spáliteľných a toxických plynov Lexmed v plynovej kotolni
39 09.08.2021 Travel Health Clinic, s.r.o. Dezinfekčný prípravok na ruky
40 25.08.2021 UNIMO, s.r.o. Vypracovanie statického posudku z dôvodu umiestnenia technológie v priestoroch na 1PP
41 02.092021 REMSTAV spol. s.r.o. Dodávka a výmena pvc podlahy v m. č. 155 - 156
42 14.09.2021 JA-DA s.r.o. Krtkovanie splaškovej kanalizácie medzi 3. poschodím až -2. poschodím – odstránenie havarijného stavu
43 24.09.2021 Gašparovič Ján maliarske práce v miestnostiach č. 155 – 156
44 29.09.2021 RICOH Slovakia, s.r.o. Dodávka čierneho toneru + servis multifunkčného zariadenia
45 06.10.2021 MYROSTAV s.r.o. Dodávka a výmena ventilu stúpacieho rozvodu ÚK  na 2PP
46 12.10.2021 SPUR SK, s.r.o. Spracovanie geometrického plánu na rozdelenie parcely č. 11603/21 a overenie geometrického plánu správou katastra
47 12.10.2021 REMSTAV spol. s.r.o. Dodávka a výmena podlahy v ambulanciách č. 471 – 472, 165 – 168 s celkovou rozlohou 109,9 m²
48 14.10.2021 JOMON Ján Obuch Výroba, dodávka a montáž vnútorných parapetov na  6. poschodie v bloku „A“
49 18.10.2021 Gašparovič Ján Maliarske a stavebné práce v amb. č. 165 - 168
50 18.10.2021 GAS SERVIS Tibor s.r.o. Zabezpečenie a súčinnosť pri opakovanej úradnej skúške plynového horáku pre kotol K1 v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. v objekte Poliklinika Tehelnej, a.s.
51 25.10.2021 Ladislav Valent Maliarske práce v ambulanciách č. 473 – 474 s plochou 140 m²
52 25.10.2021 INTRAM spol. s.r.o. opravu detektorov úniku spáliteľných a toxických plynov  Lexmed v kotolni
53 03.11.2021 DOXX - Stravné lístky s.r.o. stravné lístky
54 03.11.2021 IMAO electric s.r.o. LED trubice
55 03.11.2021 AMI spol. s.r.o. dodávka stropných LED svietidiel
56 16.11.2021 Ladislav Valent vymaľovanie služobných toaliet s priľahlou vstupnou chodbou
57 22.11.2021 VORTECH s.r.o. oprava prasknutej splaškovej kanalizácie na úrovni 2PP
58 22.11.2021 Miteco s.r.o. dodávka a výmenu ventilu stúpacieho rozvodu ÚK č. 7  na 2PP
59 22.11.2021 INTRAM spol. s.r.o. opravu detektorov úniku spáliteľných a toxických plynov  Lexmed a výmenu časového relé
60 22.11.2021 PROcleaning s.r.o. výroba, dodávka a montáž (horolezeckou technikou) klampiarskych prvkov nad oknami na 6P zo severnej strany v chodbovom trakte „A“
61 22.11.2021 CHEMIX-D s.r.o. jesenná deratizácia
62 22.11.2021 VORTECH s.r.o. oprava netesnosti potrubia v laboratóriách na 1PP
63 22.11.2021 KRISTL s.r.o. servis závory NICE na zadnom parkovisku
64 22.11.2021 Weishaupt s.r.o. Servisnú prehliadku horákov
65 22.11.2021 Jolly Joker a.s. odbornú prehliadku a odbornú skúšku zdvíhacieho zariadenia – 2 ks garážových navíjacích mreží vrátane prečistenia a premazania
66 25.11.2021 SPEDOS Slovensko s.r.o. revíziu a servis vstupných automatických dverí
67 02.12.2021 Ing. Peter Villant, znalec vypracovanie znaleckého posudku na novovzniknutý pozemok s rozlohou 72 m² odčlenením z pozemku parc. č. 11603/21
68 03.12.2021 Miteco s.r.o. odstránenie havarijných stavov podľa rozpisu
69 06.12.2021 Villa Pro s.r.o. termopapier pre parkovací systém
70 06.12.2021 Jolly Joker a.s. odstránenie závady z revízie garážovej rolety
71 28.12.2021 Villa Pro s.r.o. dodávku a výmenu termografickej tlačiarne s príslušenstvom

Objednávky Polikliniky Tehelnej, a.s. za rok 2020

Por. číslo Dátum Firma Vec
1 07.01.2020 Kominár, s.r.o. revízia komínov v kotolni
2 07.01.2020 Roman Hermanský maliarske práce
3 07.01.2020 Verix, s.r.o. pokládka podlahy pre nových nájomníkov
4 13.01.2020 Villa Pro, s.r.o. dodávka a montáž náhradných dielov na parkovací systém - rameno, tlačidlo
5 20.01.2020 Jablotron Slovakia, s.r.o. Objednávame si u Vás bezpečnostnú SIM kartu k ústredniam zabezpečovacieho systému s platnosťou od 01.01.2020 do 31.12.2020
6 20.01.2020 Weishaupt spol. s r. o. Servisná prehliadka horákov
7 20.01.2020 JA – DA, s.r.o. prípravu zubnej  ambulancie pre nového nájomníka
8 20.01.2020 SPEDOS-Slovensko, spol. s r. o. vykonanie revízie a údržby automatických posuvných dvier v objekte polikliniky
9 29.01.2020 Dagmar Dzureková - EKOPOS vypracovanie posúdenie súčasného stavu objektu z hľadiska plnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti vrátane projektovej dokumentácie pre 6. poschodie
10 29.01.2020 SPEDOS-Slovensko, spol. s r. o. opravu vstupných automatických dverí – odstránenie havarijného stavu
11 31.01.2020 Ing. Arch. Tadeáš Tholt vypracovanie realizačného projektu búracích prác na 6. poschodí v chodbovom trakte „B“
12 31.01.2020 Smart staving, s.r.o. zapožičanie a montáž (vrátane zhotovenia základovej betónovej platne) podperných prvkov pre zastabilizovanie denných miestností v objekte budovy polikliniky
13 12.02.2020 SPEDOS-Slovensko, spol. s r. o. dodávka a výmena 8 ks pojazdových kladiek pre automatické dvere Spedos SP805L a opravu uchytenia spodných zámkov
14 18.02.2020 MHLiftservis s.r.o. dodávka a výmena vodiaceho lanka s príslušenstvom na nákladnom výťahu č.V2
15 26.02.2020 Rstudio s.r.o. výroba, dodávka a montáž 10 ks plastových lavíc do čakárni 4-miestnych (červená farba sedákov) so stolíkom, T podnož čiernej farby
16 03.03.2020 Vision IT Solution, s.r.o. ročná ochrana web stránky + multi manuálne čistenie od malwaru
17 05.03.2020 VIKINH, s.r.o. výrobu dodávku a montáž protipovodňovej zábrany na 2PP v objekte polikliniky z dôvodu ochrany šácht výťahov
18 05.03.2020 DOXX - Stravné lístky, s.r.o. stravné lístky
19 10.03.2020 MHLiftservis, s.r.o. dodávku a výmenu mikroprocesorovej karty E248 a stykača na služobnom výťahu č.V7
20 17.03.2020 Procleaning s.r.o. sanáciu poškodenej časti fasády budovy polikliniky, ktorej opravu je nutné vykonať horolezeckou technikou
21 20.04.2020 Verve s.r.o. plošnú dezinfekciu budovy polikliniky na báze polyméru z dôvodu mimoriadnej situácie COVID-19
22 20.04.2020 Top 1 Accounting s.r.o. súčinnosť a personálnu podporu počas celého obdobia priebehu auditu účtovnej závierky za rok 2019
23 21.04.2020 Fresco plus s.r.o. Dodávka 2 ks stojanov so zásobníkom na dezinfekčný prípravok rúk + 2x 10 l dezinfekčného prípravku na ruky
24 28.04.2020 CHEMIX - D spol. s.r.o. jarná deratizácia
25 21.05.2020 Datrix s.r.o. revízia hydrantov a hasiacich prístrojov
26 21.05.2020 Regulaterm Control s.r.o. Realizácia prepojenia medzi rozdeľovačom a zberačom
27 26.05.2020 N-Terr s.r.o. LED trubice T8 18W
28 26.05.2020 AMI spol. s.r.o. Stropné LED svietidlá na 2 jednostranné trubice
29 26.05.2020 Villa Pro s.r.o. dodávka a výmena laseru do skenera  parkovacích lístkov v platobnej stanici
30 29.05.2020 KRISTL s.r.o. oprava nabúraného stĺpika fotobunky závory na zadnom parkovisku
31 29.05.2020 Juraj Hapl - RK Hapl Inžinierska činnosť a zabezpečenie ÚPI na pozemok p. č. 11603/24 - trávnatá plocha
32 02.06.2020 KRISTL s.r.o. Servis závory NICE na zadnom parkovisku
33 15.06.2020 Certifikačný a inšpekčný orgán SR s.r.o. Opakovaná úradná skúška technického zariadenia elektrického - trafostanice v objekte polikliniky
34 25.06.2020 Fortel katalog s.r.o. dodávka ochranných hrotov proti holubom,50 cm ks, nerez, 36 hrotov)
35 25.06.2020 TSA spol. s.r.o. projekt dopravného značenia 4 parkovacích miest na par. č. 11603/24 + inžinierska činnosť
36 01.07.2020 VILLA PRO s.r.o. validačné etikety + nahratie kódov
37 01.07.2020 Fresco plus s.r.o. 2x 10 l dezinfekčný prípravok na ruky
38 03.07.2020 SOFOS, a.s. dodávku a výmenu switch –a pre vonkajšie kamery pod terasou
39 09.07.2020 VERIX s.r.o. dodávka a pokládka podlahovej krytiny v miestnostiach č. 415, 417 – 419, 470 z dôvodu prípravy nájomných priestorov pre nových nájomníkov
40 09.07.2020 Kominár s.r.o. revíziu komínov pre plynovú kotolňu
41 13.07.2020 TSA spol. s.r.o. vypracovanie zastavovacej štúdie „Obslužné parkovisko pre polikliniku Tehelná“
42 13.07.2020 Pavol Bobák maliarske práce
43 14.07.2020 Roman Hermanský maliarske práce
44 17.07.2020 Krtkovanie BA, s.r.o. tlakové čistenie splaškového potrubia a monitoring potrubia kamerou pre lokalizáciu poruchy
45 21.07.2020 Podhora s.r.o. odstránenie havarijného stavu splaškovej kanalizácie v objekte polikliniky
46 28.07.2020 Krtkovanie BA, s.r.o. prečistenie splaškového potrubia a monitoring potrubia kamerou na -1. poschodí pre lokalizáciu poruchy
47 05.08.2020 DOXX – Stravné lístky s. r. o. stravné lístky
48 11.08.2020 Villa Pro s.r.o. termopapier pre parkovací systém
49 17.08.2020 NOVES okná, a.s. výroba, dodávka, demontáž a montáž presklenej zásteny s dvojkrídlovými dverami a bezpečnostným sklom
50 18.08.2020 ELSO GROUP s.r.o. vypracovanie miestneho prevádzkového predpisu pre trafostanicu TS 0959-000
51 18.08.2020 INTRAM spol. s.r.o. revíziu detektorov úniku spáliteľných a toxických plynov  Lexmed v kotolni
52 30.09.2020 CHEMIX-D spol. s.r.o. jesenná deratizácia
53 12.10.2020 SPUR SK, s.r.o. vytýčenie časti hranice parcely č. 11603/2 v KÚ Bratislava - Nové Mesto
54 16.10.2020

Peter Mráz, PM-Gastro

dekalcifikácia a servis gastrotechniky na výdaj stravy v priestoroch bufetu
55 16.10.2020 Ernest Packa - STOMATODENT stavebná príprava nových prívodov k zubárskemu kreslu v amb. č. 566
56 28.10.2020 Travel Health Clinic s. r. o. dezinfekcia na ruky
57 30.11.2020 Regulaterm Control s.r.o. Dodávka a výmena modulu FM 442 k regulácii Buderus
58 02.12.2020 Roman Hermanský vymaľovanie bufetu, kuchyne a výdajne stravy z dôvodu prípravy nájomných priestorov pre nového nájomníka
59 08.12.2020 Villa Pro s.r.o. termopapier pre parkovací systém
60 10.12.2020 MHLiftservis, s.r.o. dodávka a výmena stykačov na osobnom výťahu č.V6
61 11.12.2020 GAS SERVIS Tibor s.r.o. revízie plynových a tlakových zariadení v kotolni, vrátane stredno a nízko tlakových rozvodov plynu a plynoregulačnej stanice
62 11.12.2020 SOFOS a.s. dodávka a výmena poškodenej kamery na 6. poschodí budovy polikliniky

Objednávky Polikliniky Tehelnej, a.s. za rok 2019

 Por.

číslo

Dátum Firma Vec
1 14.01.2019 Jablotron Slovakia, s.r.o. Služba bezpečnostnej sim karty k ústredniam zabezpečovacieho systému
2 14.01.2019 ESET, spol. s.r.o. antivírový program
3 14.01.2019 Kominár s.r.o. revízia komínov
 4 14.02.2019 Tibor Šafárik Servis  zabezpečenie a súčinnosť pri opakovanej úradnej skúške plynového horáku pre kotol K3 v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. v objekte Poliklinika Tehelnej, a.s., Tehelná 26, Bratislava
 5 14.02.2019 INTRAM spol. s.r.o.  vykonanie zmeny v nastaveniach systému Jablotron v kotolni v objekte polikliniky
6 25.02.2019 VAKS, spol. s.r.o. vyhľadanie úniku vody na vodovodnom potrubí s použitím technického plynu
7 25.02.2019 MP Uzamykacie systémy, s.r.o. dodávku a montáž 1 ks vložiek (úprava podľa kľúča); 10 ks kľučiek COSLAN
8 12.03.2019 LINSTING, s.r.o. zabezpečenie inžinierskej činnosti
9 25.03.2019 DOXX - Stravné lístky s.r.o. stravné lístky
10 25.03.2019 RICOH Slovakia, s.r.o. Pravidelná údržba multifunkčného zariadenia
11 25.03.2019 RICOH Slovakia, s.r.o. Toner
12 25.03.2019 JOMON Ján Obuch Preložka AL interiérových dvier
13 25.03.2019 Weishaupt spol. s.r.o. Súčinnosť servisného technika počas opakovanej úradnej skúšky
14 02.05.2019 Villa Pro s.r.o. Dodávka validačných etikiet, termoopapiera
15 14.05.2019 CHEMIX-D spol. s.r.o. Jarná deratizácia
16 14.05.2019 RTA, s.r.o. Dodávka, montáž a prenájom nosných podpier vrátane príslušenstva
17 15.05.2019 RTA, s.r.o. Príprava nájomného priestoru na 5. poschodí pre nového nájomníka
18 17.05.2019 Homak s.r.o. Výmena poškodeného podlahového spínača na výťahu č. V4
19 21.05.2019 Datrix, s.r.o. Revízia hydrantov a hasiacich zariadení
20 28.05.2019 Marius Pedersen, a.s. Prenájom VKK a likvidácia odpadu
21 28.05.2019 N-Terr s.r.o. Dodávka LED trubíc T8 18W
22 03.06.2019 NOVES okná, a.s. výrobu, dodávku, demontáž + montáž chodbového okna na 5. poschodí vrátane doplnkov a likvidácie odpadu
23 06.06.2019 JA-DA s.r.o. dodávku a montáž sanity
24 19.06.2019 DOXX - Stravné lístky s.r.o. stravné lístky
25 25.06.2019 Kominár, s.r.o. revízia komínov
26 25.06.2019 TREVA s.r.o. Diagnostika poruchy výťahov V2, V3
27 08.07.2019 TOMOSlužby spol. s.r.o. Dodávka a montáž mobilných priečok do verejných toaliet na prízemí, 2. a 6. poschodí
28 15.07.2019 Ing. Arch. Tadeáš Tholt Vypracovanie projektu na búracie práce na 6. poschodí budovy polikliniky
29 19.07.2019 SOFOS, a.s. Dodávka záložného zdroja APC Back-UPS 1400VA, 230V pre kamerový a parkovací systém
30 30.07.2019 Jolly Joker, a.s. Odborná prehliadka a odborná skúška zdvíhacieho zariadenia – 2 ks garážových navíjacích mreží vrátane prečistenia a premazania
31 30.07.2019 RTA, s.r.o. Prenájom nosných podpier vrátane príslušenstva
32 19.08.2019 INTRAM spol. s.r.o. revízia detektorov úniku spáliteľných a toxických plynov v kotolni
33 19.08.2019 Ing. Arch. Tadeáš Tholt vypracovanie projektu organizácie výstavby k investičnému zámeru rekonštrukcie terasy pre peších v objekte polikliniky
34 30.08.2019 MHLiftservis, s.r.o. opravu a uvedenie do prevádzky výťahov č. V2 a V3
35 03.09.2019 Gazda, spol. s.r.o. Servis a oprava krovinorezu
36 03.09.2019 MHLiftservis, s.r.o. Revízia na výťahoch V2 a V3 po oprave
37 19.09.2019 UNIMO, s.r.o. Statické posúdenie denných miestností s návrhom sanácie v objektepolikliniky
38 02.10.2019 MHLiftservis, s.r.o. oprava výťahov č. V3, V5, V7
39 15.10.2019 PROcleaning s.r.o. Odstránenie havarijného stavu časti fasády budovy
40 21.10.2019 VERIX s.r.o. dodávka a pokládka podlahovej krytiny y dôvodu prípravy amb.
41 28.10.2019 Villa Pro s.r.o. dodávka termopapiera
42 28.10.2019 DOXX - Stravné lístky s.r.o. Stravné lístky
43 28.10.2019 Roman Hermanský Maliarske práce
44 28.10.2019 CHEMIX - D spol. s.r.o. Jesenná deratizácia
45 29.10.2019 MHLiftservis, s.r.o. dodávku a montáž vysokosvietivých LED pásov do kabín dvoch nákladných výťahov
46 13.11.2019 VIKINH s.r.o. zámočnícke práce v objekte polikliniky
47 13.11.2019 Tibor Šafárik SERVIS Odpojenie NT rozvodov zemného plynu v objekte polikliniky
48 21.11.2019 N-Terr s.r.o. Dodávka LED trubíc T8
49 21.11.2019 UNIMO s.r.o. vypracovanie projektu podstojkovania denných miestností (vrátane kladačského plánu) v objekte Polikliniky Tehelnej, a.s.
50 26.11.2019 Vision IT Solution, a.s. dodávku a výmenu batérií do UPS do serverovne z dôvodu ukončenia životnosti súčasných batérií
51 02.12.2019 MHLiftservis, s.r.o. Dodávka a výmena 2 ks stykačov Schneider LC1D18 na výťah V3
52 03.12.2019 Regulaterm Control s.r.o. Dodávka a výmena servopohonu na južnej vetve UK
53 03.12.2019 MHLiftservis, s.r.o. Dodávka a montáž 2 ks spínačov na kľúč do výťahov V1 a V2
 54 27.12.2019 Ing.  Arch. Tadeáš Tholt  vypracovanie realizačného projektu k sanácii denných miestností v objekte polikliniky
 55 27.12.2019 Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.  zhotovenie vývrtov stropnej železobetónovej dosky medzi 5. a 6. poschodím a následné odskúšanie pevnosti tlaku 

Objednávky Polikliniky Tehelnej, a.s. za rok 2018

Por. číslo Dátum Firma Vec
1 10.01.2018 DOXX – Stravné lístky s. r. o. stravné lístky
2 11.01.2018

VIK s. r. o.

školenie: „NEIS – elektronické podávanie ročných hlásení o zdrojoch znečisťovania ovzdušia na deň
3 19.01.2018 Regulaterm Control s. r. o. dodávka a montáž 2ks servopohonov na vetvy UK, oprava trojcestného ventilu – odstránenie havarijného stavu
4 31.01.2018 EUROPE INFOWAY, s.r.o. Vypracovanie bezpečnostného auditu a návrhu technologických riešení EZSaCCTV technologií
5 01.02.2018 EP Slovakia s.r.o. dodávka posypového materiálu Zeo traction
6 26.02.2018 EMPORO s.r.o. Dodávka kontajnerov na triedený odpad
7 26.02.2018 IMAGEWELL s.r.o. Vizualizácia, výroba, dodávka a inštalácia bezpečnostného polepu
8 26.02.2018 Villa Pro s.r.o. Dodávka validačných etikiet s nahrávaním kódov do databázy
9 28.02.2018 Gašparovič Ján Pokládku podlahovej krytiny v miestnosti č. 268 a 269
10 05.03.2018 Bača Štefan Doplnenie elektrických rozvodov pre nového nájomníka v nájomnom priestore na -1. poschodí
11 12.03.2018 Gašparovič Ján Komplexné vyspravenie stien a stropu, vrátane maliarskych prác v miestnostiach č. 268, 269
12 13.03.2018 Vision IT Solution a.s. Predĺženie licencie na 3 roky
13 14.03.2018 DOXX – Stravné lístky s. r. o. stravné lístky
14 14.03.2018 Gašparovič Ján komplexné vyspravenie stien a stropu, vrátane maliarskych prác v miestnosti č. 273
15 19.03.2018 JA-DA s.r.o. doplnenie rozvodov studenej vody, teplej vody a kanalizácie do miestnosti č. 026 na -1. poschodí pre nového nájomníka
16 23.03.2018 Gašparovič Ján Príprava nájomného priestoru pre nového nájomníka na -1. poschodí - maľovanie, obklad
17 04.04.2018 Gašparovič Ján Komplexné vyspravenie stien a stropu, vrátane maliarskych prác v miestnosti č. 153, 154
18 04.04.2018 Vision IT Solution, a.s. Aplikovanie Nariadenia EÚ 2016/679 pre ochranu osobných údajov (GDPR) v podmienkach Polikliniky Tehelnej, a.s.
19 09.04.2018 MP Uzamykacie systémy, s.r.o.

Dodávku a montáž 2 ks vložiek do uzamykacieho systému; 20 ks samostatných vložiek; 20 ks zámkov HOBES 90/45; 20 ks kľučiek COSLAN

20 16.04.2018 CHEMIX - D spol. s.r.o. Jarná deratizácia
21 16.04.2018 N-Terr s.r.o. Dodávka LED trubíc T8/1530 lm 120 cm
22 17.04.2018 Gašparovič Ján Pokládku podlahovej krytiny v miestnosti č. 153, 154
23 20.04.2018

Sklenárstvo – Janícsek

dodávka a výmena prasknutých sklenených tabúľ dvoch okien v miestnosti č. 153, 154
24 03.05.2018

AMI spol. s.r.o.

dodávku stropných LED svietidiel na 2 jednostranné trubice; typ svietidla A2360LM-KR.LED1OB
25 11.05.2018

Gašparovič Ján

pokládku podlahovej krytiny v ambulanciách č. 157, 158, 346, 347, 411,413, 444, 560
26 11.05.2018

Gašparovič Ján

vyspravenie stien a stropu(sieťka, kleber, stierka) a maliarske práce v ambulanciách č. 157, 158, 346,347, 442, 443, 444, 560
27 16.05.2018

Villa Pro s.r.o.

Dodávka termopapiera
28 16.05.2018

IMAGEWELL s.r.o.

Výroba, dodávka a inštalácia bezpečnostného  polepu dvier a okien z terasy na prízemí
29 22.05.2018

Villa Pro s.r.o.

Dodávka a výmena hliníkového ramena HARMONY pre vjazdový terminál
30 25.5.2018

Datrix, s.r.o.

 Kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov v zmysle platnej legislatívy
31 28.05.2018

Marius Pedersen, a.s.

Prenájom veľkokapacitného kontajnera a likvidácia odpadu
32 11.06.2018

UNIMO, s.r.o.

Vypracovanie statického posúdenia konštrukcie terasy pre peších spolu s návrhom sanácie v objekte Polikliniky Tehelnej, a.s. z dôvodu havarijného stavu
33 11.06.2018

In. Arch. Tadeáš Tholt

vypracovanie architektonicko – stavebnej časti konštrukcie terasy pre peších v objekte Polikliniky Tehelnej, a.s. spolu s technickým riešením z dôvodu havarijného stavu
34 11.06.2018

Weishaupt spol. s.r.o.

Servisnú prehliadku horákov po zaplavení kotolne
35 14.06.2018 Regulaterm Control s.r.o. Dodávka a montáž snímača J.T.O. na detekciu spáliteľných plynov a kysličníka uhoľnatého po zatopení v kotolni
36 14.06.2018

Jablotron Slovakia, s.r.o.

Bezpečnostné SIM karty k ústredniam zabezpečovacieho systému s platnosťou od 14.06.2018 do 31.12.2018
37 15.06.2018

Slovenský hydrometeorologický ústav

Vypracovanie meteorologického posudku na deň 06.06.2018 na intenzitu zrážok pre lokalitu Bratislava, Tehelná 26
38 11.07.2018

DOXX – Stravné lístky s. r. o.

stravné lístky
39 16.07.2018

Kominár, s.r.o.

revízia komínov v kotolni
40 19.07.2018

Marius Pedersen, a.s.

Prenájom VKK a likvidácia odpadu
41 16.08.2018

INTRAM spol. .s.r.o.

Revízia detektorov úniku spáliteľných a toxických plynov v kotolni
42 23.08.2018

Rstudio s.r.o.

Výroba, dodávka a montáž plastových lavíc do čakární
43 05.09.2018

SOFOS, a.s.

Dodávka, montáž a konfigurácia interiérových kamier
44 05.09.2018

DOXX – Stravné lístky s. r. o.

stravné lístky
45 08.10.2018

REGULATERM Control s.r.o.

Dodávka a montáž regulačného ventilu plynu v RSP v objekte polikliniky, vrátane funkčnej a tesnostnej skúšky, revízie
46 08.10.2018

REGULATERM Control s.r.o.

Optimalizácia a vyregulovanie výroby teplej úžitkovej vody v objekte polikliniky
47 23.10.2018

DOXX – Stravné lístky s. r. o.

stravné lístky
48 23.10.218

Marius Pedersen, a.s.

Prenájom VKK a likvidácia odpadu
49 23.10.218

CHEMIX - D spol. s.r.o.

jesenná deratizácia
50 23.10.2018

Weishaupt spol. s.r.o.

Servisná prehliadka horákov v kotolni
51 24.10.2018

AMI spol. s.r.o.

Dodávka stropných LED svietidiel na 2 jednostranné trubice; typ svietidla A2360LM-KR.LED1OB
52 12.11.2018

LigGas s.r.o.

Výmena prasknutého potrubia dažďovej kanalizácie v objekte polikliniky
53 21.11.2018

Villa Pro s.r.o.

Dodávka termopapiera
54 21.11.2018

Gašparovič Ján

Maliarske práce v ambulanciách č. 334, 463, 464, 447 – 450 z dôvodu prípravy pre nových nájomníkov
55 21.11.2018

Gašparovič Ján

Pokládku dlažby v ambulanciách č. 334, 463, 464, 447 – 450 z dôvodu prípravy pre nových nájomníkov
56 30.11.2018

Robert Maier Dpt. – odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení

Vykonanie periodických odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z., STN 33 1500, STN 33 2000-6 : 2007  v rozsahu od 2PP po 7NP, energoblok NN časť, zariadení na ochranu pre statickou a atmosférickou elektrinou, vrátane revízie spotrebičov v administratívnych priestoroch objednávateľa
57 12.12.2018

DOXX – Stravné lístky s. r. o.

stravné lístky
58 17.12.2018

HOMAK, s.r.o.

odstránenie závady z opakovanej úradnej skúšky -  výmena trakčnej a odkláňacej kladky

Objednávky Polikliniky Tehelnej, a.s. za rok 2017

Por.

číslo

Dátum Firma Vec   
1 09.01.2017 Kominár, s.r.o. Revízia komínov - kotolňa
2 13.01.2017 ESET, spol. s.r.o. Antivírový program
3 18.01.2017 NOVA FABRIKA, s.r.o. Služba daňového poradenstva v súvislosti s uzatvorením účtovného roku 2016
4 18.01.2017 Jolly Jocker a.s. Odborná prehliadka odborná skúška navíjacích garážových mreží
5 23.01.2017 JA-DA, s.r.o. Oprava prasknutého rozvodu UK - havarijný stav
6 24.01.2017 Elektrosped, a.s. dodávka kalového čerpadla
7 25.01.2017 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Stravné lístky
8 30.01.2017 Slavomír Binčík - JUNIOR dodávka toaletného papiera
9 06.02.2017 JA-DA, s.r.o. Oprava prasknutého potrubia rozvodu UK - havaria - garáž
10 16.02.2017 Vision IT Solution, a.s. Predĺžení licencií Dell Renewald, veeam renewald, kerio
11 17.02.2017 Tibor Šafárik - Servis odborná skúška a odborná prehliadka NTL plyn, demontáž nefunkčných rozvodov
12 22.02.2017 Gazda spol. s.r.o. Dodávka mechanizmu s príslušenstvom na letnú údržbu
13 28.02.2017 Realitná únia Slovenskej republiky Stanovenie obvyklej trhovej ceny prenájmu pozemku za m2 v KU Bratislava - Rača
14 02.03.2017 Villa Pro s.r.o. Dodávka termopapiera pre parkovací systém
15 10.03.2017 HQ Tools. spol s.r.o. Dodávka ručného vybavenia dielne údržby
16 21.03.2017 Ing. arch. Marcel Miškovský Vypracovanie projektovej dokumentácie pre zmenu dispozície priestorov č. 42 -52
17 21.03.2017 Ľubica Podolcová ĽUBICA Dodvanie pracovného ochranného odevu s logom spoločnosti
18 27.03.2017 JA-DA, s.r.o. Oprava prasknutého potrubia rozvodu UK - havaria na 5. poschodí
19 05.04.2017 Vision IT Solution a.s. Predĺženie podposry Sonicwall a domény
20 05.04.2017 NOVA FABRIKA, s.r.o. Súčinnosť pri audite účtovnej závierky za rok 2016
21 02.05.2017 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Stravné lístky
22 02.05.2017 OfficeLand, s.r.o. Kancelárske potreby
23 02.05.2017 KIKOSHOP, s.r.o. Mydlová pena
24 03.05.2017 Internet Mall Slovakia, s.r.o. Krovinorez s príslušenstvom
25 03.05.2017 Gašparovič Ján Maliarske práce na 1. a 2. poschodí
26 11.05.2017 CHEMIX-D spol. s.r.o. Jarná deratizácia
27 22.05.2017 HOMAK, s.r.o. Dodávka a montáž samozatvárača na -1. poschodí
28 22.05.2017 Gašparovič Ján Maliarske práce v m. č. 260 a 261
29 22.05.2017 JA-DA s.r.o. výmena prasknutej časti kanalizačnej rúry na 1PP - havaria
30 23.05.2017 Datrix, s.r.o. revízia hydrantov
31 23.05.2017 RiCOH Slovakia, s.r.o. pravidelnú údržbu multifunkčného zariadenia Ricoh MP C2503SP
32 06.06.2017 SOFOS, a.s. Dodávka a montáž exteriérovej kamery na parkovisko pod terasou
33 06.06.2017 ZSE Energia, a.s. Odstránenie závad zistených pri prehliadky, kontrole a skúške VZT
34 09.06.2017 Pro GLOBAL, s.r.o. PD autoumývarka
35 12.06.2017 Elektrosped a.s. Zametací stroj GUDE GKM 800
36 13.06.2017 Villa Pro s.r.o. Dodávka termopapiera pre parkovací systém
37 06.07.2017 Kominár, s.r.o. Revízia komínov
38 10.07.2017 JA-DA s.r.o. Spriechodnenie časti kanalizačnej rúry na 2PP - odstránenie havarijného stavu
39 10.07.2017 Jolly Jocker a.s. Oprava navíjacej garážovej mreži
40 19.07.2017 MAXONE s.r.o. Dodávka a montáž zvodičov prepätia
41 21.07.2017 NOVA FABRIKA, s.r.o. Poskytovanie ekonomických služieb
42 25.07.2017 INTRAM spol. s.r.o. Dodávka a výmena akumulátora  v ústredni Jablotron
43 27.07.2017 ARTI s.r.o. Prekládka jestvujúcej optickej linky
44 27.07.2017 Winton, s.r.o. Právna analýza
45 08.08.2017 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Stravné lístky
46 14.08.2017 INTRAM spol. s.r.o. Revízia detektorov úniku spáliteľných a toxických plynov Lexmed; preprogramovanie ústredni Jablotron
47 16.08.2017 Gašparovič Ján Komplexné vyspravenie stien, stropu, vrátane maliarských prác v m. č. P38 a P39
48 11.09.2017 Štefan Bača Dodávka a montáž samostatného merania spotreby elektrickej energie pre priestory tanečného centra
49 11.09.2017 Martin Leskovský Revízia zapojenia samostatného merania spotreby elektrickej energie pre priestory tanečného centra
50 13.09.2017 Gašparovič Ján Pokládka podlahovej krytiny v miestnosti č. 338 a 163
51 22.09.2017 Villa Pro s.r.o. Dodávka termopapiera pre parkovací systém
52 27.09.2017 Weishaupt spol. s.r.o. Servisná prehliadka horákov v kotolni
53 28.09.2017 JA-DA s.r.o. Odstránenie havarijného stavu – výmena prasknutého rozvodu TÚV a ventilov v kotolni
54 28.09.2017 RICOH Slovakia s.r.o. Dodávka čierneho tonera pre zariadenie RICOH MP C2503SP
55 10.10.2017 Agrosilva SR spol. s.r.o. Dodávka spomaľovacích prahov
56 12.10.2017 Mobilita servis spol s.r.o. Výroba dopravného značenia
57 12.10.2017 Villa Pro, s.r.o. Zmena systémového nastavenia parkovacieho systému
58 12.10.2017 Villa Pro, s.r.o. Profylaktická skúška parkovacieho systému, súčinnosť pri osádzaní spomaľovacích prahov
59 18.10.2017 JA-DA s.r.o. Revízia odpadových stúpacích rozvodov v budove polikliniky kamerovým zariadením z dôvodu zistenia stavu  rozvodov
60 18.10.2017 Gazda spol. s.r.o. Dodávka príslušenstva k traktoru - zhrňovacia radlica, predný záves.
61 25.10.2017 CHEMIX - D spol. s.r.o. Jesenná deratizácia
62 25.10.2017 MP Uzamykacie systémy, s.r.o. Dodávka a montáž uzamykacieho systému, samozatváračov
63 25.10.2017 INTRAM spol. s.r.o. Dodávka a výmena záplavového čidla pre zabezpečovací systém Jablotron v kotolni
64 26.10.2017 TERRASAT, s.r.o. Realizácia geodetických prác ku kolaudačnému konaniu
65 26.10.2017 JA-DA, s.r.o. Dodávka a montáž podružného vodomeru
66 26.10.2017 JA-DA, s.r.o. Dodávka a výmena prasknutých radiátorov
67 26.10.2017 NAY, s.r.o. Dodávka kávovaru Krups
68 3.11.2017 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Stravné lístky
69 6.11.2017 ABRIS s.r.o. Stojan na bicykle SPIRAL 6 miestny
70 8.11.2017 SOFOS, a.s. Upgrade HDD v NVR
71 8.11.2017 Adifex, s.r.o. Výmena zvislých stúpacích rozvodov v dĺžke od 2PP po 6.poschodie z dôvodu popraskania na viacerých miestach
72 28.11.2017 VILLA PRO s.r.o. Dodávka termopapiera
73 29.11.2017 LUKO - SK s.r.o. Zabezpečenie výkonu opakovanej úradnej skúšky výťahov oprávnenou osobou a súčinnosť technika pri výkone OUS
74 29.11.2017 Gašparovič Ján Vyspravenie výťahových šácht nákladných výťahov č. 1 a 2 - odstránenie závady z revíznej správy
75 29.11.2017 UDO s.r.o. Dodávka oceľových dverí so základným náterom
76 6.12.2017 Denis Juriš Kompletná príprava ambulancie č. 344, 345 na užívanie pre nájomníka
77 7.12.2017 RICOH Slovakia s.r.o. Farebné tonery do multifunkčného zariadenia RICOH
78 11.12.2017 Jolly Jocker a.s. Oprava navíjacej garážovej mreži v objekte polikliniky
79 13.12.2017 Kominár, s.r.o. Revízia komínov v kotolni v objekte polikliniky
80 13.12.2017 Jolly Jocker a.s. Odborná prehliadka a odborná skúška navíjacích mreží
81 14.12.2017 Homak, s.r.o. odstránenie havarijného stavu – výmena poškodeného odkláňacieho magnetu na výťahu č. V1
82 22.12.2017 M.P.V. spol. s.r.o. Výrobu, dodávku a kompletnú montáž dvere exteriérové v AL profile, dvere interiérové v AL profile nachádzajúce sa na -1. poschodí (vchod z parkoviska pod terasou).

Objednávky Polikliniky Tehelnej, a.s. za rok 2016

Por. čísloDátumFirmaVec
 1  11.01.2016  ALFA Security technologies, a.s.

pravidelná kontrola monitorovacieho systému

 2

 13.01.2016

ESET, spol. s.r.o. Licencia antivírového programu na 1 rok
3 25.01.2016 VILLA PRO s.r.o.

dodávka termopapiera pre parkovací systém

4 26.01.2016 Kamiko-Hygiene s.r.o. dodávka toaletného papiera a mydla
5 27.01.2016 DOXX-Stravné lístky s.r.o. dodávka stravných lístkov
6 17.02.2016 Vision IT Solution a.s. Ročná licencia Veeam
7 18.02.2016 Radoslav Martiník R+M TEAM Oprava prasknutého rozvodu kúrenia do nájomného priestoru č. 73
8 18.02.2016 Radoslav Martiník R+M TEAM  Oprava prasknutého rozvodu kúrenia vedúceho do priestoru hlavného vchodu - odstránenie havarijného stavu
9 25.02.2016 RTA, s.r.o. Úprava miestnosti č. 348 - prepojenie s m. č. 347
10 29.02.2016 NOVA FABRIKA,  s.r.o. Vypracovanie účtovnej závierky za rok 2015 vrátane vypracovania a podania daňového priznania k dani z príjmov PO
11 11.03.2016 Mobilita servis spol. s.r.o. Výroba dopravných značiek - tabule na parkovisko
12 11.03.2016 VILLA PRO s.r.o. Úprava prevádzkovej doby parkoviska a cenovej politiky od 01.04.2016
13 11.03.2016 EUROFINS Bel/Novamann s.r.o. Mikrobiálny rozbor pitnej vody
14 11.03.2016 GLOBS, spol. s.r.o. Prenájom rokovacej miestnosti s ozvučením
15 14.03.2016 RTA, s.r.o. Výmena presklenej steny v AL profile na 3. poschodí
16 14.03.2016 RICOH Slovakia, s.r.o. Dodávka toneru
17 21.03.2016 ARTsablony s.r.o. Dodávka šablón číslic
18 21.03.2016 Štefan Bača Doplnenie zabezpečovacieho systému v objekte polikliniky
19 22.03.2016 Vision IT Solution a.s. Rekonfigurácia siete
20 22.03.2016 VILLA PRO s.r.o. Upgrade bankovníka v platobnej stanici pre parkovací systém
21 30.03.2016 Vision IT Solution a.s. Predĺženie domény "poliklinikatehelna.sk"; podpora pre mailový systém Kerio Connect
22 01.04.2016 Štefan Bača Dodávka a výmena ústredne zabezpečovacieho systému v objekte polikliniky
23 04.04.2016 Marius Pedersen, a.s. Prenájom veľkokapacitného kontajner a zhodnotenie odpadu
24 12.04.2016 DOXX-Stravné lístky s.r.o. Stravné lístky
25 12.04.2016 Kamiko-Hygiene s.r.o.

Toaletný papier

26 15.04.2016 Vision IT Solution a.s. Predĺženie licencie pre zariadenie Sonicwall
27 21.04.2016 VILLA PRO s.r.o. Dodávka a výmena ramena pre vjazd na platené parkovisko v objekte polikliniky
28 21.04.2016 VILLA PRO s.r.o. Úprava prevádzkovej doby parkoviska a cenovej politiky od 01.05.2016
29 21.04.2016 Peter Fikejz Dodávka amontáž svietidiel s pohybovým senzorom do exteriérového prostredia v počte 5 ks
30 27.04.2016 AKS Group s.r.o. krtkovanie odpadovej kanalizácie
31 03.04.2016 CHEMIX - D spol. s.r.o.

jarná deratizácia

32 03.04.2016 VILLA PRO, s.r.o. Dodávka termopapiera
33 09.05.2016 SITIS, a.s. Jednorazové pokosenie trávnatej plochy, odstránenie ťahavých rastlín na plote, odvoz a likvidácia zeleného odpadu
34 12.05.2016 Spedos Slovensko, spol. s.r.o. Dodávka a výmena automatických posuvných dverí vo vstupnom vchode
35 26.05.2016 Datrix, s.r.o. Vykonanie revízie hydrantov a hasiacich prístrojov vrátane tlakových skúšok
36 31.05.2016 Posuvné brány, s.r.o. Dodanie diaľkových ovládačov pre vjazdovú rampu na zadné parkovisko
37 31.05.2016 Alfa Security Technologies, a.s. Doplnenie kamerového systému o 2 ks exteriérových kamier
38 31.05.2016 Kominár, s.r.o. Revízie komínov
39 02.06.2016 Marius Pedersen, a.s. Prenájom veľkokapacitného kontajnera s likvidáciou odpadu
40 09.06.2016 ABO, a.s. Zabezpečenie služby informátora v pracovných dňoch od 13.06.2016 do 30.06.2016
41 20.06.2016 Jolly Jocker, a.s. Výmena nefunkčných fotobuniek pre navíjaciu garážovú roletu, premiestnenie ručného ovládania garážovej rolety
42 20.06.2016 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. Vyhotovenie duplikátu sprievodnej technickej dokumentácie
43 20.06.2016 Slavomír Binčík - JUNIOR Dodávka toaletného papiera
44 20.06.2016 e-Voucher s.r.o. Dodávka a výmena odkláňacieho magnetu z dôvodu zistenia závady pri revízii na výťahu č. 1388742
45 20.06.2016 KRISTL s.r.o. Servis parkovacej závory na zadnom parkovisku z Priečnej ulice
46 21.06.2016 Office Depot, s.r.o. Kancelárske potreby
47 21.06.2016 Spedos - Slovensko, spol. s.r.o. Odstránenie havarijného stavu automatických posuvných dverí
48 08.07.2016 VILLA PRO s.r.o. Dodávka termopapiera
49 08.07.2016 DOXX - Stravné lístky s.r.o. Stravné lístky
50 21.07.2016 Investir s.r.o. Zabezpečenie letnej údržby v období od 01.08.2016 do 31.07.2016
51 28.07.2016 NOVA FABRIKA, s.r.o. Poskytovanie ekonomických služieb
52 01.08.2016 INTRAM spol. s.r.o. Revízia detektorov úniku spáliteľných a toxických plynov
53 18.08.2016 CHEMIX-D spol. s.r.o. Likvidáciu hniezda sršňov
54 19.08.2016 SWM Group a.s. Tepovanie látkových kresiel
55 20.03.2016 KIKOSHOP s.r.o. Dodávka toaletného papiera a mydla
56 28.09.2016 INTRAM spol. s.r.o. Oprava detektorov úniku spáliteľných a toxických plynov - kotolňa
57 28.09.2016 Mediteran s.r.o. Prenájom rokovacej miestnosti s ozvučením
58 29.09.2016 Jurani&Toma architekti s.r.o. Vypracovanie PD realizačného projektu úpravy priestorov hygienických zariadení pre zamestnancov na 4. poschodí
59 06.10.2016 Robert Maier Dpt. Periodická odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení
60 10.10.2016 Weishaupt spol. s. r. o.

Servisná prehliadka horákov - kotolňa

61 12.10.2016 Villa Pro s.r.o. Dodávka termopapiera
62 19.10.2016 CHEMIX-D spol. s.r.o. jesenná deratizácia
63 11.11.2016 NOVA FABRIKA, s.r.o. Vypracovanie analýzy finančnej situácie spol. Poliklinika Tehelná
64 25.11.2016 DOXX - Stravné lístky s.r.o. stravné lístky
65 25.11.2016 Marius Pedersen, a.s. Prenájom veľkokapacitného kontajnera, likvidácia a znehodnotenie odpadu
66 25.11.2016 KIKOSHOP s.r.o. Dodávka toaletného papiera a mydla
67 29.11.2016 OfficeLand, s.r.o. Dodávka kancelárskych potrieb
68 06.12.2016 Office Depot, s.r.o.

Dodávka zasadacích stoličiek

69 07.12.2016 TATRA UNITED CORPORATION, a.s.

Prenájom rokovacej miestnosti s ozvučením

Objednávky Polikliniky Tehelnej, a.s. za rok 2015

Por. čísloDátumFirmaVec
 1  02.01.2015  ZAPO Group s.r.o.

 Výkon SBS pre objekt na Novohorskej ul. č. 1 v BA

 2  12.01.2015  DOXX - Stravné lístky s.r.o. stravné lístky
3 21.01.2015 E LINKX, a.s.

hp tonery

4 28.01.2015 Kamiko-Hygiene s.r.o. toaletný papier
5 02.02.2015 R2 SK, s.r.o. Obnova náterov výťahov
6 02.02.2015 Glassmont, s.r.o. Rekonštrukcia zábradlia na hlavnom schodisku
7 03.02.2015 VEP-výťahy, eskalátory, plošiny, s.r.o. Oprava výťahu č. V7
8 03.02.2015 ERES, a.s. Havarijná služba
9 04.02.2015 Vision IT Solution a.s. Subscription VMware
10 20.02.2015 Villa Pro s.r.o. Termopapier - parkovací systém
11 20.02.2015 VEP-výťahy, eskalátory, plošiny, s.r.o. oprava výťahu č. V3
12 23.02.2015 GD Water, s.r.o. Servis úpravne vody
13 24.02.2015 Sitis, a.s. Prenájom VKK a likvidácia odpadu
14 24.02.2015 Vision IT Solution a.s. Zmena existujúcej web stránky
15 25.02.2015 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. Výmena prasknutého kotlového článku
16 25.02.2015 Weishaupt spol. s.r.o. Servisná prehliadka horákov
18 25.02.2015 GD Water, s.r.o. Tabletová soľ pre úpravňu vody
19 26.02.2015 Kanal M.P.S. s.r.o. Krtkovanie
20 04.03.2015 Villa Pro s.r.o. Výmena AZ ramena - parkovisko
21 18.03.2015 Kamiko-Hygiene s.r.o. Toaletný papier
22 27.03.2015 DOXX - Stravné lístky s.r.o. stravné lístky
23 31.03.2015 AXIS comp, s.r.o. Dokovacie zariadenie s príslušenstvom
24 01.04.2015 Ing. Peter Kertys - SCAIMEX Likvidácia NO
25 02.04.2015 B2B Partner, s.r.o. Protišmyková bezpečnostná páska
26 02.04.2015 Villa Pro s.r.o. Úprava nastavenia prevádzky parkoviska
27 09.04.2015 Villa Pro s.r.o. Termopapier - parkovací systém
28 09.04.2015 Marius Pedersen, a.s. Prenájom VKK a likvidácia odpadu
29 10.04.2015 Vision IT Solution a.s. Obnova licencií
30 13.04.2015 Vision IT Solution a.s. Predĺženie platnosti domény
31 17.04.2015 Mobilita servis s.r.o. Dodávka dopravného značenia
 32  24.04.2015 ERES, a.s. Havarijna služba
 33 15.05.2015  Kamiko-Hygiene s.r.o.  Toaletný papier
 34 19.05.2015 Office Land, s.r.o. kancelárske potreby
 35 25.05.2015 Zoltán Szemeth, Clíma-Partner Servis klimatizačných jednotiek
 36 25.05.2015  Marius Pedersen, a.s.  Prenájom VKK a likvidácia odpadu
37 1.6.2015 Ing. Renáta Kotríková Vypracovanie znaleckého posudku
38 1.6.2015 Villa Pro s.r.o. Termopapier - parkovací systém
39 1.6.2015 ESC sk s.r.o. Oprava mobilného telefónu
40 19.6.2015 VEP-výťahy, eskalátory, plošiny, s.r.o. oprava výťahu č. V4
41 19.06.2015 Kominár s.r.o. revízia komínov
42 29.06.2015 Spedos Slovensko spol. s.r.o. Odstránenie havarijného stavu - vstupné automatické dvere
43 1.07.2015 DOXX - Stravné lístky s.r.o. Stravné lístky
44 01.07.2015 Villa Pro s.r.o. Termopapier - parkovací systém
45 06.07.2015 Kamiko-Hygiene s.r.o. Toaletný papier
46 06.07.2015 VEP-výťahy, eskalátory, plošiny, s.r.o. oprava výťahu č. V7
47 22.07.2015 Alfa Security Technologies a.s. Dodávka kamier a switchu po krádeži
48 05.08.2015 Datrix, s.r.o. dodávka komponentov protipožiarnej výbavy
49 12.08.2015 Radoslav Martiník R+M TEAM Oprava (dopojenie) systému kúrenia pre nájomný priestor
50 14.08.2015 JÚRANI&TOMA ARCHITEKTI s.r.o. Vypracovanie a dodávka projektovej dokumentácie
51 18.08.2015 TUV SUD Slovakia, s.r.o. Vykonanie opakovanej úradnej skúšky
52 18.08.2015 Roman Badinský BADOART Tepovanie kobercov
53 24.08.2015 INTRAM spol. s.r.o. Revízia detektorov úniku spáliteľných a toxických plynov
54 24.08.2015 Spedos Slovensko spol. s.r.o. Oprava vstupných automatických dverí
55 24.08.2015 Weishaupt spol. s.r.o. súčinnosť pri opakovanej úradnej skúške
56 25.08.2015 Eres, a.s. Odstránenie havarijného stavu - nepriechodnosť kanalizácie
57 03.09.2015 Manifest, s.r.o. Dodávka a montáž doplnkov do toaliet na -1. a 3. poschodí
58 03.09.2015 Manifest, s.r.o. Dodávka a montáž elektrických sušičov rúk do toaliet na -1. a 3. poschodí
59 03.09.2015 Manifest, s.r.o. Posúdenie možností napojenia a realizácia silnoprúdových rozvodov v toaletách na -1. a 3. poschodí
60 08.09.2015 Mediteran s.r.o. Prenájom rokovacej miestnosti s ozvučením
61 10.09.2015 Kamiko-Hygiene s.r.o. Toaletný papier
62 10.09.2015 Milan Candrák-MC ALARM Doplnenie zabezpečovacieho systému
63 25.09.2015 e-Voucher s.r.o. oprava výťahu výrobné č. 158 590 46
64 30.09.2015 DOXX - Stravné lístky s.r.o. Stravné lístky
65 30.09.2015 Villa Pro s.r.o. Sfunkčnenie parkovacieho systému po krádeži switchu
66 08.10.2015 CHEMIX-D spol. s.r.o. Jesenná deratizácia
67 29.10.2015 Villa Pro s.r.o. Termopapier - parkovací systém
68 05.11.2015 Regulaterm Control s.r.o. Dodávka a výmena pokazeného servopohonu pre vetvu ÚK
69 05.11.2015 VAKS, spol. s.r.o. Vyhľadanie úniku vody na vodovodnom potrubí
70 10.11.2015 RTA, s.r.o. Odstránenie havarijného stavu na vodovodnom potrubí
71 12.11.2015 Kamiko-Hygiene s.r.o. Toaletný papier
72 23.11.2015 Spedos Slovensko spol. s.r.o. oprava vstupných automatických dverí na prízemí po vypáčení
73 23.11.2015 Kanál M.P.S. s.r.o. Krtkovanie nepriechodného odtoku umávadla a pisoárov na toaletách na prízemí
74 01.12.2015 Kanál M.P.S. s.r.o. Tlakové čistenie dažďových terasových zvodov
75 09.12.2015 Office Land, s.r.o. Dodávka kancelárskych potrieb
76 09.12.2015 VaKaS, s.r.o. Dodanie sodkového radiátora 1400mm
77 10.12.2015 Kominár, s.r.o. revízia komínov
78 11.12.2015 Jolly Jocker, a.s. odborná prehliadky a odborná skúška 2 ks navíjacích mreží
79 21.12.2015 Regulaterm Control s.r.o. Dodávka a výmena servopohonu na UK východná vetva, pretesnenie 4 ks ventilov
80 21.12.2015 BVS, a.s. Úradná skúška určeného meradla
81 30.12.2015 Marián Oriescik Výroba, dodávka a montáž kuchynského kútika
82 30.12.2015 Marián Oriescik Výroba, dodávka a montáž 3ks vstavaných skríň

Objednávky Polikliniky Tehelnej, a.s. za rok 2014

Por. čísloDátumFirmaVec
1 02.01.2014 DOXX – Stravné lístky s.r.o. Stravné lístky t
2 07.01.2014 Office Depot s.r.o. Kancelársky materiál
3 17.01.2014 ÚEOS – Komercia, a.s. Vyhotovenie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti: Detské sanatórium súp.č. 7487 s príslušenstvom LV č. 2712
4 21.01.2014 DKFB s.r.o. Výkon monitorovania poplachového systému v období od 01.02.2014 do 28.02.2014
5 23.01.2014 SITIS a.s. Oprava výťahu č.1
6 05.02.2014 InterStore Group s.r.o. 2ks rohože Rampmat
7 11.02.2014 InterStore Group s.r.o. 2ks rohože Rampmat
8 12.02.2014 ÚEOS – Komercia, a.s. Vyhotovenie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti: Sanatórium pre slabozraké deti súp.č. 1632 s príslušenstvom LV č. 2137
9 19.02.2014 SITIS a.s. Oprava výťahu č.5
10 20.02.2014 Office Depot s.r.o. Kancelársky materiál
11 20.02.2014 Kamiko-Hygiene s.r.o. Toaletný papier
12 26.02.2014 Vision IT Solutions, a.s. Vybudovanie centrálnej infraštruktúry
13 18.03.2014 ECOPRESS, a.s. Uverejnenie inzerátov v HN
14 18.03.2014 Sitis, a.s. Oprava zatekajúceho potrubia
15 16.04.2014 ECOPRESS, a.s. Uverejnenie inzerátu v HN
16 23.04.2014 SPEDOS Slovensko, spol. s.r.o. Oprava zaseknutých posuvných dverí
17 05.05.2014 Kamiko-Hygiene s.r.o. Toaletný papier + mydlo
18 05.05.2014 ECOPRESS, a.s. Uverejnenie inzerátu v HN
19 30.05.2014 Sitis, a.s. Oprava rozvodovej krabice
20 03.06.2014 TERA-STAV Invest EU, a.s. Realizácia elektrorevízií
21 16.06.2014 Tatra United Corporation, a.s. Prenájom rokovacej miestnosti
22 09.07.2014 Kamiko-Hygiene s.r.o. Toaletný papier
23 14.07.2014 Kominár, s.r.o. Revízia komínov
24 18.07.2014 Vision It Solution, a.s. Konfigurácia a nastavenie siete
25 29.07.2014 Doxx - Stravné lístky, s.r.o. stravné lístky
26 29.07.2014 Marius Pedersen, a.s. Prenájom veľkokapacitného kontajnera
27 29.07.2014 Ing. Peter Kertys - SCAIMEX Odobratie a analýz vzoriek
28 29.07.2014 ECOPRESS, a.s. Uverejnenie inzerátov v HN
29 15.08.2014 ECOPRESS, a.s. Uverejnenie inzerátov v HN
30 02.09.2014 Výskumný ústav vzduchotechniky Kontrola kotolne - z. č. 314/2012
31 02.09.2014 SANITARY s.r.o. Analýza skutkového stavu rozvodov TÚV
32 02.09.2014 DENMAR s.r.o. Analýza skutkového stavu vykurovacej sústavy
33 10.09.2014 Kamiko-Hygiene s.r.o. Toaletný papier
34 01.10.2014 Doxx - Stravné lístky, s.r.o. Stravné lístky
35 01.10.2014 Phobosstudio tonery
36 14.10.2014 Ing. Renáta Kotríková Vypracovanie znaleckého posudku
37 15.10.2014 VEP - výťahy, eskalátory, plošiny, s.r.o. Odstránenie havarijného stavu - výťah
38 16.10.2014 JA-DA s.r.o. Sondáž na systéme vykurovania
39 20.10.2014 NOVA FABRIKA s.r.o. Štúdia ekonomickej realizovateľnosti podnikateľského zámeru "Parkovací dom PT"
40 20.10.2014 GOTTHARDT, s.r.o. Analýza technického stavu svietidiel a svetelných zdrojov v priestoroch budovy Polikliniky Tehelnej, a.s.
41 20.10.2014 Mobilita servis s.r.o. výroba zvislých dopravných značiek
42 22.10.2014 Kamiko-Hygiene s.r.o. Toaletný papier
43 23.10.2014 Tomáš Hobot Dodávka a montáž obehového čerpadla
44 27.10.2014 Spedos Slovensko s.r.o. Servis automatických dverí
45 30.10.2014 ZAPO Group s.r.o. Výkon SBS - objekt Novohorská,BA
46 11.11.2014 Ing. Peter Kertys - SCAIMEX Likvidácia NO
47 11.11.2014 Mobilita servis s.r.o. výroba zvislých dopravných značiek
48 13.11.2014 MAKE THAT Dodávka a montáž orientačného systému budovy
49 13.11.2014 EVERCOM Group s.r.o. Dodávka svietidiel a LED trubíc
50 13.11.2014 STAVOJ, s.r.o. Rekonštruk. interiéru spoloč. priestorov - maľovanie
51 14.11.2014 Office Land, s.r.o. Kancelárske potreby
52 20.11.2014 Marius Pedersen, a.s. Prenájom veľkokapacitného kontajnera
53 28.11.2014 SPP - distribúcia, a.s. Vytýčenie plynárenských zariadení
54 28.11.2014 Globs, spol. s.r.o. Prenájom priestorov s ozvučením
55 28.11.2014 Eres, a.s. Odstrán. havar. stavu - nákladný výťah
56 01.12.2014 Zenargo, s.r.o. reprezentačné predmety
57 08.12.2014 LightMont, s.r.o. Výmena svietidiel spoločných priestorov
58 15.12.2014 Kominár, s.r.o. revízia komínov
59 15.12.2014 Vision IT Solution a.s. Dodávka pc HP Pro One400 AiO vrátane office balíka, inštal. a migrácie
60 15.12.2014 Jolly Jocker a.s. Odborná prehliadka a odb. skúška navíjacích mreží
61 16.12.2014 R2 SK, s.r.o. posúdenie a realizácia silnoprud. rozvodov napojenia od prípojného miesta po svitidlá a sušiče
62 16.12.2014 R2 SK, s.r.o. Dodávka a montáž elektr. sušičov
63 17.12.2014 R2 SK, s.r.o. Dodávku a montáž doplnkov do toaliet
64 17.12.2014 Eres, a.s. Havaríjna služba - zásah
65 18.12.2014 4 Cubes, s.r.o. Dodávka multifunkčného zariadenia
66 18.12.2014 Vladimír ježík Namer Dodávka sedacích lavíc do čakárni
67 19.12.2014 Gamanova, s.r.o. Dodávka vodovodných batérii
68 19.12.2014 Uritech, s.r.o. Dodávka uzáverov zápachu
69 19.12.2014 Villa Pro s.r.o. Dodávka termopaiera k parkov. systému
70 19.12.2014 Eres, a.s. Odstránenie závad na elektroinštalácii
71 29.12.2014 Tomáš Hobot Dodávka a výmen poškod. uzatvár. ventilu (DN 125) - havaria

Objednávky Polikliniky Tehelnej, a.s. za rok 2013

Por. čísloDátumFirmaVec
1 04.01.2013 DOXX – Stravné lístky s. r. o. Stravné lístky
2 16.01.2013 Office Depot s. r. o. Kancelársky materiál
3 28.01.2013 Štefan Hanúsek; Michal Matéfy Ukladanie infekčného odpadu vrátane prác spojených s jeho odvozom dodávateľom na to určeným a zabezpečenie čistoty priestoru určeného na jeho uskladnenie
4 15.02.2013 DIAL SK, s. r. o. Dodávka sedačiek 2+1, dvoj kresiel 69 ks a jedno kresiel 31 ks
5 15.02.2013 PC Klinik, s. r. o. Tonery
6 27.02.2013 Štefan Hanúsek; Michal Matéfy Ukladanie infekčného odpadu vrátane prác spojených s jeho odvozom dodávateľom na to určeným a zabezpečenie čistoty priestoru určeného na jeho uskladnenie
7 27.02.2013 DOXX – Stravné lístky s. r. o. Stravné lístky
8 26.02.2013 ELPET, s. r. o. Oprava elektroinštalácie - iskrenie v rozvodnej krabici, v ambulancii Dialóg II. posch.
9 26.02.2013 SAKRA STAV REAL s. r. o. Stavebné práce podľa priloženého súpisu vykonaných prác a dodávok za mesiac február 2013 na akcii „Úprava priestorov garáže a roznos sedačiek“
10 13.03.2013 Ing. Michaela Dírerová Vyhotovenie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti: Sanatórium pre slabozraké deti, súp. č. 1632 s príslušenstvom a pozemok parc. č. 12051/1, zapísané vo výpise z LV č. 2137 v kat. ú. BA – Nové Mesto
11 15.03.2013 OK VÝŤAHY, s.r.o. Odstránenie revíznych závad naVýťahu č. 6 v budove Polikliniky Tehelná
12 26.03.2013 Chemix – D Vykonanie deratizácie
13 02.04.2013 Štefan Hanúsek Ukladanie infekčného odpadu vrátane prác spojených s jeho odvozom dodávateľom na to určeným a zabezpečenie čistoty priestoru určeného na jeho uskladnenie
14 15.04.2013 Energetické strojárne s. r. o. Vybudovanie parkovacích miest na severnej strane budovy polikliniky v zmysle projektovej dokumentácie
15 19.04.2013 Daniela Robova Prečistenie kanalizácie vysokotlakovou vodou v dĺžke 60 m – havarijný stav v budove Polikliniky Tehelná, a. s.
16 23.04.2013 e-Dome s.r.o. Optimalizácia a vypracovanie realizačného projektu merania a regulácie (MaR) v objekte polikliniky
17 23.04.2013 e-Dome s.r.o. Vypracovanie realizačného projektu úpravy obvodového plášťa výplňových konštrukcií budovy
18 24.04.2013 ENERGETICKÉ STROJÁRNE s.r.o. vysielačdvojkanálový typ Nice Era – Flo2RE – 10ks
19 24.04.2013 Západoslovenská distribučná, a.s Vytýčenie vedenia L 275 PRI TS 959 na parc. č. 11603/3,21,22, v trvaní max. 2 hod
20 07.05.2013 Ecopress a. s. Inzerciu v denníku Hospodárske noviny v časti Firmy a Financie, 2. strana, rozmer 5 x 9 cm vrátane grafického spracovania
21 16.05.2013 Peter Guliga Revízia komína v budove Polikliniky Tehelná, a. s.
22 20.05.2013 Štefan Hanúsek, Michal Matéfy Ukladanie infekčného odpadu vrátane prác spojených s jeho odvozom dodávateľom na to určeným a zabezpečenie čistoty priestoru určeného na jeho uskladnenie
23 21.05.2013 PC KLINIK, s. r. o. Antivírus NOD32 update na 2 roky, 2 PC
24 21.05.2013 PC KLINIK, s. r. o. TlačiareňHP LaserJet Pro 200 Color MFP M276n
25 21.05.2013 KLUČKA s. r. o. 37 ksstavebných vložiek EURO PLUS 30 x 35 mm + 45 ks kľúčov
26 06.05.2013 Tomáš Štanga – Kosenie Kosenie trávnika a odvoz vzniknutého odpadu
27 11.06.2013 DOXX – Stravné lístky s. r. o. Stravné lístky
28 11.06.2013 EMPORO, s. r. o. Skrinka na kľúče, 300 háčikov
29 21.06.2013 RINEKOP, Ing. Richard Novák Vypracovanie dopravného riešenia a jeho odsúhlasenie príslušnými orgánmi v dopravnej komisii pre vnútroareálovú komunikáciu Poliklinky Tehelná, a.s.
30 21.06.2013 Marot s. r. o. veľkokapacitné kontajnery na odvoz a likvidáciu odpaduna deň24. 6. 2013, s možnosťou výmeny počas dňa pri naplnení, a odvozom kovového odpadu na odpredaj do kovošrotu
31 24.06.2013 Kamiko – Hygiene s. r. o. Zásobník Jumbo 19 TORK Aluminium; Dávkovačpeny TORK ALU 800 ml, senzor; Kôš 7L na hyg. odpad závesný mat. nerez; Kefa WC Kamiko s držiakom matný nerez; Toaletný papier Jumbo 19 celuloza; Pena umývacia TORK Premium 800ml; Batéria GP 14AU R 14 stredná+ montáž
32 27.06.2013 Kamiko – Hygiene s. r. o. Sušičrúk Mediflov 2750 W, matný nerez + montáž
33 15.07.2013 Kamiko – Hygiene s. r. o. Zásobník Jumbo 19 TORK Aluminium; Dávkovačpeny TORK ALU 800 ml, senzor; Kôš 7L na hyg. odpad závesný mat. nerez; Sáčky do košov; Kefa WC Kamiko s držiakom matný nerez; Batéria GP 14AU R 14 stredná; zrkadlo 50x60 bez otvorov + montáž
34 26.07.2013 PC KLINIK, s. r. o. Tonery
35 30.07.2013 RINEKOP, Ing. Richard Novák Zakreslenie a okótovanie stavby parkovacích miest s doplnením projektu organizácie dopravy
36 18.07.2013 SITIS a. s. Zabezpečenie bežnej údržby a drobných opráv v pracovných dňoch
37 07.08.2013 Wonder štúdio, spol. s.r.o. Projekt pre stavebné povolenie na rozšírenia parkovacích státí na podlaží – 3,300 a s tým súvisiaca inžinierska činnosť
38 09.08.2013 SITIS a. s. Upratanie priestoru budovy a areálu na Novohorskej ulici č.1
39 09.08.2013 Malex s.r.o. Zabudovanie elektrickej energie k sušičom rúk vo WC
40 09.09.2013 Kamiko – Hygiene s. r. o. Toaletný papier
41 12.09.2013 UPRATOVANIE 24 s. r. o. Upratovacie práce v mesiaci október 2013 v rozsahu Zmluvy o dielo zo dňa 18. 2. 2011
42 19.09.2013 Plotbase s. r. o. Výroba a montáž reklamnej plachty – banner, veľkosťš. 400 cm x v.100 cm
43 19.09.2013 DOXX – Stravné lístky s. r. o. Stravné lístky
44 10.10.2013 UPRATOVANIE 24 s. r. o. Upratovacie práce v mesiaci november 2013 v rozsahu Zmluvy o dielo zo dňa 18. 2. 2011
45 10.10.2013 MONZAR spol. s r. o. Oprava prasknutého vodovodného potrubia – havária
46 17.10.2013 RUBICON Výmena PVC na 3. poschodí
47 24.10.2013 SITIS a. s. Revízia výťahu v bufete polikliniky
48 22.11.2013 SITIS a. s. Odstránenie závad a nedostatkov vyplývajúcich z vykonaných revízií
49 13.11.2013 Energetické strojárne s. r. o. Opravu osvetlenia v ambulancii MUDr. Hruškoviča a osvetlenia na chodbe 3. poschodie - havarijný stav
50 28.11.2013 UPRATOVANIE 24 s. r. o. Upratovacie práce v mesiaci december 2013 v rozsahu Zmluvy o dielo zo dňa 18. 2. 2011
51 06.12.2013 Kominárstvo s. r. o. Kontrolu a čistenie komína dymovodu a komínového zberača od plynového spotrebiča palív; Meranie komínového ťahu a odvodu spalín komínom; Vypracovanie potvrdenia o výsledku kontroly
52 06.12.2013 Weishaupt spol. s r. o. Servisnú prehliadku horákov
53 13.12.2013 PC KLINIK, s. r. o. Premiestnenie a inštaláciu výpočtovej techniky
54 18.12.2013 Media Trade SK s. r. o. Exteriérovú rohož Rampmat 1500x900x14 kód RP 0001 – 2ks
55 16.12.2013 Gurmánsky grob Prenájom miestnosti s ozvučením a technikou na deň 17.12.2013 v čase od 15:00-19:00 hod
56 18.12.2013 ALFA OFFICE, s.r.o. Tonery
57 19.12.2013 Weishaupt spol. s.r.o. Odstránenie závady na plynovom horáku Weishaupt na kotly č. 1
58 19.12.2013 UPRATOVANIE 24 s.r.o. Upratovacie práce